Dariusz Szumacher pozostaje prezesem PZTS

W sobotę odbył się zjazd delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Głównym punktem obrad była decyzja nad zatwierdzeniem w funkcji prezesa PZTS Dariusza Szumachera. Zdecydowania większość delegatów opowiedziało się za Dariuszem Szumacherem.

Za uchwałą dotyczącą wyboru Dariusza Szumachera na prezesa PZTS zagłosowało 54 delegatów walnego zgromadzenia, a 13 było przeciw. Przypomnijmy, że 3 lutego 2017 roku Zarząd PZTS przyjął uchwałę o wyborze Dariusza Szumachera na stanowisko prezesa związku.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło szereg innych uchwał, wśród których do najważniejszych należą:
– uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2016 rok,
– uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego PZTS za 2017 rok,
– uchwała w sprawie odrzucenia odwołania z dnia 1 lutego 2017 roku Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO od uchwały nr 61/Z/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku Zarządu PZTS w sprawie odwołania ze składu Zarządu PZTS,

Przypomnijmy również, że w zeszłym tygodniu prezes naszego klubu i Polskiego Związku Tenisa Stołowego zrezygnował po pięciu latach z przewodnictwa w Lotto Superlidze. Jego miejsce zajął Zbigniew Leszczyński.

Dodaj komentarz