Niecały miesiąc do obozów Trenuj z Pasją


Z uwagi na sytuację, która jest spowodowana pandemią korona wirusa (COVID-19) Bogoria wraz z zaprzyjaźnionymi klubami z Lubonia i Czechowic- Dziedzic zdecydowała się na organizację tylko jednego obozu w Kołobrzegu w terminie 25.07-2.08.2020 r. pod znaną marką Trenuj z Pasją.

Normy bezpieczeństwa

Obóz ten odbędzie się przy zachowaniu wszelkich norm zalecanych przez organy nadzorujące, to znaczy:

 • ·         Codzienny pomiar temperatury (zarówno uczestnikom jak i kadrze)
 • ·         W obozie mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe
 • ·         Nie ma możliwości uczestnictwa dla osób, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem
 • ·         Jeśli dziecko będzie miało objawy chorobowe, rodzice muszą bezzwłocznie zabrać je z obozu
 • ·         Podczas obozu będzie zapewniona opieka pielęgniarska
 • ·         Max 4 osoby w Sali w której będą zakwaterowani uczestnicy obozu
 • ·         Uczestnicy obozu będą zakwaterowani na jednym piętrze, żeby nie mieli kontaktu z innymi grupami
 • ·         Zostaną wyznaczone szczegółowe godziny posiłków i korzystania z pryszniców (po każdej grupie będą stosowane środki dezynfekujące)
 • ·         Do miejsca wypoczynku nie będą wpuszczane osoby postronne, szkoła będzie zamykana, a klucze do wejścia będzie posiadał jedynie kierownik obozu
 • ·         Na Sali treningowej będzie przebywało jednocześnie tyle osób ile jest przewidziane w wytycznych Ministerstwa Sportu
 • ·         Po każdej grupie treningowej sprzęt z którego korzysta wiele osób będzie dezynfekowany
 • ·         Wyjścia na wycieczki będą uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z pandemią

Ważne! Ponowne zgłoszenie!

Sporządzimy nową listę uczestników dla osób, które chcą z nami spędzić aktywnie wakacje. W przypadku osób, które już się zapisały i wpłaciły zaliczkę, ale z jakichś powodów nie zdecydują się na udział w obozie, prosimy o kontakt z trenerem Pawłem Szelińskim (e-mail: pawel.szelinski@trenujzpasja.pl/ tel. 795-593-320) w kwestii zwrotu zaliczki. Termin wpłaty zaliczki w wysokości 600 zł upływa 4 czerwca, natomiast całości 1 lipca. Szczegóły odnośnie wpłat znajdują się na stronie internetowej www.trenujzpasja.pl

Zmiana ceny

Z UWAGI NA ZWIĘKSZONE KOSZTY ZWIĄZANE Z ŚRODKAMI DEZYNFEKUJĄCYMI CENA OBOZU ULEGA ZMIANIE:

 1740 zł dla klubów stale współpracujących z Trenuj z Pasją

2040 zł dla wszystkich chętnych

Maksymalna ilość uczestników to 52 osoby. Do zobaczenia w słonecznym Kołobrzegu J

Dodaj komentarz