Trener Tomek przewodniczącym Rady Trenerów

Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów) Polskiego Związku Tenisa Stołowego odbyło wczoraj spotkanie w Warszawie. W jego trakcie wybrano Członków Rady Trenerów oraz jej Przewodniczącego. Szkoleniowcy z całej Polski zdecydowali wybrać na to stanowisko trenera Bogorii Tomasza Redzimskiego.

Tym samym trener Tomek otrzymał duże zaufanie od osób zajmujących się rozwojem tenisa stołowego w naszym kraju. Niewątpliwie trener zasłużył sobie na tą funkcję ciężko pracując przez ostatnich kilkanaście lat. Jeszcze przed przyjściem do Bogorii Tomasz Redzimski był trenerem w ośrodku szkoleniowym w Drzonkowie. Oprócz przewodniczącego została wybrana również wąska Rada Trenerów, w której skład weszli:

Lucjan Błaszyczk

Ziemowit Bańkosz

Grzegorz Adamiak

Tomasz Sposób

Tomasz Lewandowski

Karol Skolimowski

Przywrócona do życia Rada Trenerów jest statutowym ciałem doradczym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Rada reprezentuje trenerów tenisa stołowego prowadzących szkolenie w Polsce.

Celami działania Rady są:

rozwijanie wśród trenerów i instruktorów wiedzy merytorycznej, umiejętności oraz najwyższych standardów etycznych;

integrowanie środowiska trenerów tenisa stołowego dla realizacji wspólnych celów i zadań;

udział w budowaniu i optymalizowaniu systemu szkolenia w Polsce;

współpraca z Zarządem PZTS we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem.

Zadaniami Rady są:

reprezentowanie trenerów we wszystkich sprawach związanych z systemem szkolenia w naszym kraju, jego realizacją, optymalizacją i zwiększaniem efektywności; m.in. poprzez uczestnictwo przedstawiciela Rady w posiedzeniach Zarządu PZTS;

opiniowanie i współtworzenie:

– regulaminu rozgrywek;

– kalendarza rozgrywek;

– powołań na trenerów kadr narodowych;

– sprawozdań trenerów Kadr Narodowych z realizacji szkolenia centralnego;

– planów organizacyjno-szkoleniowych złożonych przez trenerów Kadr Narodowych;

– programów szkolenia trenerów/ instruktorów;

– systemu licencji trenerskich i instruktorskich;

– programów szkolenia oraz ich realizacji przez Centralne i Regionalne Ośrodki Szkolenia Młodzieży;

– systemu wyróżniania i nagan trenerów;

– innych spraw zleconych przez Zarząd PZTS.

współpraca z Zarządem PZTS i Wydziałem Szkolenia PZTS;

Dodaj komentarz